image
image

ห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวก

อัตราค่าบริการห้องพักผู้ป่วย 

ประเภทห้อง (ผู้ป่วยทั่วไป) ค่าห้องพัก/วัน ค่าบริการพยาบาล/วัน ราคารวม/วัน
ห้องเดี่ยว  2,500 1,100 3,600
ห้อง 4 เตียง 1,000 1,100 2,100
 

 

อัตราค่าอาหาร (MCAL RATE)
ประเภทอาห ราคา/วัน (บาท)
อาหารธรรมดา/อ่อน 480
อาหารเหลวใส/ข้น/เย็น 195
อาหารเด็กแรกเกิด - 2 ปี 400
โจ๊ก 70/มื้อ

 

* หมายเหตุ : 

- สิทธิประกันสังคมร่วมกับประกันสุขภาพ/ประกันอุบัติเหตุ นอนห้องเดี่ยวไม่เก็บส่วนต่างค่าห้อง

- สิทธิประกันสังคม/กองทุน/พรบ.นอนห้อง 4 เตียงตามสิทธิ (ถ้ามีความประสงค์จะนอนห้องเดี่ยว ชำระส่วนต่าง 1,500 /วัน )

- ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สิ่งอำนวยความสะดวก

ในห้องพักผู้ป่วย

1. โทรศัพท์           

2. โทรทัศน์ และตู้เย็น 

3. เครื่องปรับอากาศ

4. ตู้เก็บของส่วนตัว 

5. ปุ่มกดเรียกพยาบาล               

6. ชุดรับแขก

7. เตียงปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า          

8. อภินันทนาการของใช้ประจำห้องน้ำ