รายชื่อบริษัทประกันชีวิต

 1. บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 2. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 3. บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด
 4. บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 5. บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน
 6. บริษัท แมนูไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 7. บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 8. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 9. บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 10. บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด
 11. บริษัท กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต จำกัด
 12. บริษัท เจนเนอราลี่ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด
 13. บริษัท พรูเด็นเชียลประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 14. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 15. บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด
 16. บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 17. บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 18. บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 19. บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 20. บริษัท เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 21. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 22. บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)
 23. บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
 24. บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน
 25. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 26. บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 27. บริษัท เคเค เว็ลซ์ แมเนจเม้น จำกัด
 28. บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 29. บริษัท ซีเนอร์จีแคร์ จำกัด
 30. บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 31. บริษัท เมด-ชัวร์ จำกัด
 32. บริษัท เอไอเอ จำกัด (มหาชน)
 33. บริษัท อยุธยา อลิอัลซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 34. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 35. บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
 36. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 37. บริษัท แลมป์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 38. บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 39. บริษัท เคเอสเคประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน
 40. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 41. บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 42. บริษัท ซมโปะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 43. บริษัท ฟอลคอลประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 44. บริษัท รีเจนซี่ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 45. บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 46. บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 47. บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 48. บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน
 49. บริษัท แอ๊ดวานซ์ไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน
 50. บริษัท เคเอสเคประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน
 51. บริษัท อวีว่า ประกันภัย จำกัด
 52. บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด
 53. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 54. บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด
 55. บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 56. บริษัท อลิอันซ์ประกันภัย ลาว
 57. บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 58. บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 59. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 60. บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 61. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 62. บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด
 63. บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน
 64. บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 65. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 66. บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต จำกัด
 67. บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 68. บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 69. บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 70. บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 71. บริษัท คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 72. บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 73. บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 74. บริษัท มิตซุย ซูมิโตโม อินชัวร์รันซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 75. บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 76. บริษัท ซมโปะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 77. บริษัท เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)
 78. บริษัท พรูเด็นเชียลประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 79. บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ  จำกัด (มหาชน)
 80. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 81. บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 82. บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 83. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)